Dret Penal, D. Penal Econòmic i Internacional

Telèfon

Email

josefajula@bufetefajula.com

Oficines

Barcelona
Dret Penal i Dret Internacional.

Abastant les infraccions del codi penal espanyol i les relatives a ordres internacionals de detenció, extradicions actives i passives i pròrrogues de jurisdicció entre diferents Estats.

Dret Penal Econòmic.

Que comprèn dels il·lícits relatius a fraus en general, insolvències fingides, blanqueig de capitals, processos concursals ficticis i construccions aparentment civils i mercantils que resultin contractes criminalitzats.

Delictes d’infraccions contra la Hisenda Pública.

Les estudiem en l’àmbit més ampli; tant si són derivades d’una comptabilitat inexacta o mal construïda o procedeixen d’un pretès ànim defraudatori al fisc.

Dret de l’empresa i Societats.

Constitució de societats mercantils, modificacions estatutàries, ampliacions de capital i pactes de socis.
Estudi de la responsabilitat personal i penal dels administradors i membres del consell.

Delictes i infraccions contra l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

Abastem la seva defensa i protecció en el més ampli aspecte, tant en els seus vessants criminals (injúries i calúmnies) com en les previstes en la legislació, susceptibles de protecció en via civil.

Accions legals en reclamació de responsabilitat civil

En la seva més completa acceptació. Així les procedents de defectes en la construcció, negligència i imperícia professional, accidents de trànsit rodat, marítim i aeri i totes les altres puguin imaginar-se.

Infraccions contra la Salut Pública.

Infraccions administratives i penals contra la legislació relativa a l’ecologia, sanitat pública, estupefaents … també en la seva vessant penal.

Dret del Treball.

Defensa dels drets dels treballadors i els empresaris entesos en sentit ampli. Delictes contra la seguretat laboral.

Delicte contra la propietat intel·lectual i industrial.

Patents, marques i protecció de drets derivats d’aquelles en via civil o penal.

Il·lícits i delictes relatius a la lliure competència.

Delictes de revelació de secrets en general i secrets industrials.
Infraccions de la legislació de la lliure competència deslleial.

Defensa dels drets del consumidor.

Dret Bancari.

Especial atenció als productes financers de risc, primes úniques, interessos excessius, clàusula sòl i, en general, la protecció del client davant contractes o productes bancaris equívocs i defensa del mateix civil i penalment.

Dret civil.

Herències i llegats, impugnació de testaments, reclamacions de quantitat, recuperacions de la propietat i la possessió, reclamació d’obligacions de donar o fer, incapacitacions, reclamacions de legitima. d’inconstitucionalitat.

Dret de família.

Separacions, divorcis, tuteles i curateles, adopcions, tutories i filiació en general, separació de parelles de fet sense vincle matrimonial.

Estrangeria i la seva fiscalitat.

Obtenció de nacionalitat, residència, inversions estrangeres, doble imposició fiscal.

Contractes

Privats, públics, mercantils, redacció, valoració i modificació d’arres, de compravenda, arrendament, leasing, préstec … etc.

Mediació i arbitratges.

Mediació i arbitratges de dret i equitat.

Dret Constitucional.

Estudi, preparació i redacció de recursos d’inconstitucionalitat.

Actuacions internacionals

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol consulta no dubtis en contactar-nos, serà un plaer poder atendre’t.