Contacte

"L'assertivitat i l'estratègia són imprescindibles per a la resolució d'un problema legal"

 

Fajula Codina Advocats

w

Informació de contacte

Política de privacitat i protecció de dades

Àrees d’Actuació Professional

Dret Penal, D. Penal Econòmic i Internacional.

Àmbits del Dret
 • Societats mercantils i drets mercantils.
 • Transaccions.
 • Dret bancari.
 • Dret civil.
 • Dret d’estrangeria.
 • Dret de família.
 • Dret de la lliure competència i competència deslleial.
 • Dret de les entitats financeres i productes de risc.
 • Dret del medi ambient.
 • Dret Fiscal.
 • Dret hereditari.
 • Dret penal econòmic.
 • Dret penal en general.
Mediació i arbitratge
 • Mediació judicial.
 • Mediació i arbitratge
 • Processos arbitrals.
Delictes
 • Delicte de danys.
 • Delictes contra l’honor.
 • Delictes contra les persones.
 • Delictes de falsedat.
 • Delictes ecològics.
 • Fraus contra la Seguretat Social.
Infraccions
 • Accions de responsabilitat civil per danys i seguretat en el trànsit.
 • Infraccions administratives i delictes contra la Hisenda Pública.
 • Infraccions penals de la seguretat en el treball.
 • Infraccions penals i administratives contra la salut pública.
 • Infraccions i delictes contra l’Administració.
 • Infraccions i delictes contra la intimitat i la pròpia imatge.
 • Infraccions i delictes contra la propietat industrial.
 • Infraccions i delictes contra la propietat intel·lectual.