Pepe Fajula.

El Seu advocat

La nostra filosofía

Els nostres clients volen resoldre problemes, no guanyar plets. Tot i així si el plet és l’únic mitjà per resoldre un problema, cal iniciar-lo o defensar-lo.

Confiança

No entenem que el client dipositi en nosaltres únicament el procés judicial o la negociació, diposita la seva confiança.

No hi ha dos processos iguals

Si no es crea una relació amb el client més enllà de la confiança, gairebé simbiòtica, difícilment podrem donar-li un servei a mida del que pretén.

Participació activa

El nostre client defensarà els seus interessos amb nosaltres mitjançant una participació activa sobre la base d’opinions, noves estratègies i idees que se li ocorrin.

Per a això el nivell d’informació al client ha de ser intens, permanentment i la relació estreta.

De Fajula Codina Abogados, S.L. a Pepe Fajula

En 2019 davant l’evident canvi de paradigma que s’estava produint a nivell social i professional, vaig entendre la necessitat de simplificar processos, dedicar més temps a les qüestions jurídiques i menys a la burocràcia inherent al negoci.

Això m’ha portat a evolucionar d’un model “clàssic”, poc flexible, a un altre basat en l’economia col·laborativa i la descentralització de les especialitzacions, mantenint els mateixos principis que predicàvem a FAJULA CODINA ADVOCATS SL, comptant a més amb la seva experiència, equip i sinergies. Tinc la plena seguretat que el nou concepte redundarà en la pràctica d’un Dret i comunicació amb el client més àgil, propera i humana.

Àrees d’Actuació Professional

Dret Penal, D. Penal Econòmic i Internacional.

Àmbits del Dret
 • Societats mercantils i drets mercantils.
 • Transaccions.
 • Dret bancari.
 • Dret civil.
 • Dret d’estrangeria.
 • Dret de família.
 • Dret de la lliure competència i competència deslleial.
 • Dret de les entitats financeres i productes de risc.
 • Dret del medi ambient.
 • Dret Fiscal.
 • Dret hereditari.
 • Dret penal econòmic.
 • Dret penal en general.
Mediació i arbitratge
 • Mediació judicial.
 • Mediació i arbitratge
 • Processos arbitrals.
Delictes
 • Delicte de danys.
 • Delictes contra l’honor.
 • Delictes contra les persones.
 • Delictes de falsedat.
 • Delictes ecològics.
 • Fraus contra la Seguretat Social.
Infraccions
 • Accions de responsabilitat civil per danys i seguretat en el trànsit.
 • Infraccions administratives i delictes contra la Hisenda Pública.
 • Infraccions penals de la seguretat en el treball.
 • Infraccions penals i administratives contra la salut pública.
 • Infraccions i delictes contra l’Administració.
 • Infraccions i delictes contra la intimitat i la pròpia imatge.
 • Infraccions i delictes contra la propietat industrial.
 • Infraccions i delictes contra la propietat intel·lectual.

“Només hi ha un bé: el coneixement.
Només hi ha un mal: la ignorància.”

  Sòcrates

“L’assertivitat i l’estratègia són imprescindibles per a la resolució d’un problema legal”

  Fajula Codina Advocats

“L’èxit no es mesura pels diners ni pel prestigi d’un individu, sinó per la seva capacitat de ser feliç”

  Lluís Bassat