"L'assertivitat i l'estratègia són imprescindibles per a la resolució d'un problema legal"

 

Fajula Codina Advocats

Què fem?

Resolem problemes legals dels nostres clients i, sobretot, els assessorem per evitar-los.

Un cop el problema existeix busquem la solució per la via de l’acord o la mediació (sempre que interessi al nostre representat) i no dubtem en acudir al procés judicial si cal.

Pensem que la màxima de “és millor un mal acord que un bon plet” no és sempre certa ja que en moltes ocasions una transacció satisfactòria s’aconsegueix havent forçat un procés.

Com ho fem?

Analitzem quin és i on resideix exactament el problema a resoldre. A vegades és fàcil detectar-ho i, en unes altres, les veritables raons del conflicte s’amaguen més enllà del mer redactat d’una acció legal de qualsevol disciplina.

Cada assumpte és sotmès a examen periòdicament amb els altres membres de l’equip que no tenen assignat un control directe d’aquest.

ACCIÓ DIRECTE

Detectem el problema i iniciem accions immediates, directes, celèriques i efectives.

Estratègia

És important distingir aviat qui té una voluntat seriosa de resoldre amigablement un conflicte i qui pretén només perdre o guanyar temps.

EFECTIVITAT

La rapidesa i l’efectivitat han d’anar unides a la gestió.

VOLUNTAT D'ACORDS

Iniciat un procés com a acusadors o defensors sempre estem disposats a analitzar un possible pacte.